1.08 +/- acre near downtown Farmington

#1218     $124,900 New Price!